Nhà máy thức ăn Thuỷ Sản Thăn Long

Nhà máy thức ăn Thuỷ Sản Thăn Long

Địa điểm

Đường số 04, KCN Thịnh phát, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Giá trị hợp đồng

160 tỷ đồng

Chủ đầu tư

Công ty TNHH khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long

Ngày khởi công

08/05/2018

Ngày hoàn thành

01/04/2019

Phạm vi công việc

Xây Dựng