OCEAN VALLEY

OCEAN VALLEY

Địa điểm

Tien Thanh Commune, Phan Thiet City, Binh Thuan Province

Giá trị hợp đồng

Chủ đầu tư

NOVA E&C Joint Stock Company

Ngày khởi công

15/02/2022

Ngày hoàn thành

13/09/2022

Phạm vi công việc

Construction, Structural, Rough Finishing and M&E for 60 units/499 units PK3.5