TRUNG QUAN KINDERGARTEN SCHOOL

TRUNG QUAN KINDERGARTEN SCHOOL

Địa điểm

Lai Uyen commune, Bau Bang district, Binh Duong province

Giá trị hợp đồng

Chủ đầu tư

Trung Quan Real Estate one member limited liability company

Ngày khởi công

08/03/2022

Ngày hoàn thành

06/07/2022

Phạm vi công việc

Construction for structural, finishing & MEP System