Công trình đang thi công

NHÀ KHO D - ĐẠI PHÚ LỘC
 NHÀ MÁY BẾP GAS VÀ THIẾT BI NHÀ BẾP NAM VIỆT
NHÀ MÁY THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM VÀ THỦY SẢN HẢI ĐẠI VĨNH LONG