Công trình đang thi công

CÔNG TY TNHH MENCHUEN VIỆT NAM(GIAI ĐOẠN 4)
Khu dân cư Cityland Z751 – Khu B&D
Nhà máy thức ăn Thuỷ Sản