Công trình thiết kế & thi công

NHÀ MÁY SẢN XUẤT DẦU NHỚT FUCHS VIỆT NAM
Nhà máy Thức ăn gia súc HaiBei Việt Nam
Nhà máy Fabtek mở rộng
CP Packaging
Men Chuen Giai Đoan 2
Nhà xưởng Bultel mở rộng
Men Chuen
Epic Designers
Xây mới xưởng sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật(Bayer)
Hokuriku Aluminium Việt Nam
Nhà máy chế biến Café khô và ướt – Công ty Pacorini Việt Nam
Công trình Green Feed Đồng Nai
Nhà máy Fashion Garments Biên Hòa 2
Mở rộng Nhà máy Technopia (giai đoạn 2)