Giới thiệu

Bằng khen, giấy chứng nhận

Chứng chỉ năng lực hoạt động của công ty Cổ phần Xây lắp Sonacons được sở xây dựng Đồng Nai cấp.

 

Giấy chứng nhận Hội viên của Hội đồng công trình xanh Việt Nam

 

 

Công ty Cổ phần Xây lắp Sonacons được chủ đầu tư tặng bằng khen khi đạt 500.000 giờ an toàn

 Công ty Cổ phần Xây lắp Sonacons thực hiện dự án đảm bảo an toàn

 

Công ty Cổ phần Xây lắp Sonacons đã là hội viên nhà thầu xây dựng Việt Nam từ năm 2004

 

 

Công ty Cổ phần Xây lắp Sonacons đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2015