Thông tin công trình

Lễ Động thổ công trình Xây dựng nhà xưởng Hirota

Ngày 09/3/2015, Sonacons và Công ty TNHH Hirota Precision Việt Nam  đã tổ chức lễ Động thổ Công trình xây dựng nhà xưởng Hirota tại KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Công trình có giá trị khoảng 15,5 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào ngày 01/8/2015.