Thông tin công trình

Lễ cất nóc Nhà Máy sản xuất Bột mì – Giai đoạn 2, Quảng Nam

Ngày 09/5/2012, Sonacons tổ chức Lễ cất nóc Nhà Máy sản xuất Bột mì – Giai đoạn 2 tại Khu Công Nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Thành phần tham dự:

Đại diện chính quyền địa phương:
-    Ông Huỳnh Thanh Tòng – Trưởng BQL các KCN Quảng Nam
-    Ông  Nguyễn Ngọ – Phó BQL các KCN Điện Nam – Điện Ngọc

Đại diện chủ đầu tư:
-    Ông  Lee Ching Tyan – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Uni-President Việt Nam
-    Ông Yang Jinn Pey – Hiệp lý Ngành Kỹ thuật và Sản xuất – Phó Tổng giám đốc
-    Các vị lãnh đạo khác trong Ban điều hành Công ty TNHH Uni-President Việt Nam tại Bình Dương và Quảng Nam

Đại diện đơn vị thi công:
-    Ông Trương Minh Hoàng – Tổng Giám đốc
-    Ông Trần Thanh Xuân – Trưởng phòng Thi công
-    Ông Phạm Ngọc Tính – GĐDA
-    Các cán bộ quản lý các phòng ban của Công ty và toàn thể nhân viên BCHCT cùng các đội thi công.

Nhà máy đang tiếp tục xây dựng và sẽ hoàn thành vào giữa tháng 6/2012

Một số hình ảnh