Thông tin công trình

Lễ cất nóc công trình Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Thăng Long

Ngày 02/12/2014, Sonacons tổ chức Lễ cất nóc Nhà Máy sản xuất thức ăn thủy sản thuộc Công ty TNHH khoa kỹ sinh vật Thăng Long tại Lô A5, Khu Công Nghiệp Đức Hòa 1, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Thành phần tham dự:
Đại diện chủ đầu tư:
-     Ông Chuang Jie Cheng – Tổng Giám đốc Công ty TNHH khoa kỹ sinh học Thăng Long
-     Ông Hsu Mao Chun – Phó Tổng giám đốc sản xuất
-     Ông Hung Hsiang Shun – Phó Tổng giám đốc xuất nhập khẩu
-     Ông Hou Hsu Kuang – Phó Tổng giám đốc kinh doanh
-     Các Ông, Bà cán bộ quản lý của Công ty TNHH Khoa kỹ sinh học Thăng Long
Đại diện đơn vị thi công:
-     Ông Trương Minh Hoàng – Tổng Giám đốc
-     Ông Phạm Hoàng Ngọc – Trưởng phòng Thi công
-     Ông Nguyễn Thế Truyền – Giám đốc dự án.
-     Các cán bộ quản lý các phòng ban của Công ty và toàn thể nhân viên BCHCT cùng các đội thi công.

Nhà máy đang tiếp tục xây dựng và sẽ hoàn thành vào 18/3/2015.