Thông tin công trình

Lễ khởi công Công trình Mở rộng nhà máy Bluescope Building Việt Nam

Công trình: Mở rộng nhà máy Bluescope Building Việt Nam
Chủ đầu tư: Bluescope Building Việt Nam
Tư vấn: HBP Management
Đơn vị thiết kế: Cty CP Đại Dương Xanh
Địa điểm: KCN Biên Hòa II - Đồng Nai
Khởi công: 06/12/2010
Hoàn thành: 03/04/2011