Thông tin công trình

Lễ khởi công công trình Bayer


Ngày 03/8/2013, Sonacons đã tổ chức lễ khởi công Công trình Bayer, gói thầu xây mới xưởng sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật tại KCN Amata, Đồng Nai do Công ty TNHH Bayer Việt Nam làm chủ đầu tư.

Đến tham dự lễ khởi công gồm có:

Đại diện chủ đầu tư:
Ông Nguyễn Xuân Ngọc -  Trưởng phòng điều hành sản xuất
Ông Nguyễn Thanh Tấn – Trưởng phòng chất lượng, sức khỏe, an toàn và môi trường

Đại diện đơn vị tư vấn Tebodin:
Ông Nguyễn Thanh Ngọc -  Chỉ huy trưởng

Đại diện đơn vị thi công:
Ông Trần Thanh Xuân – Trưởng phòng Dự án, GĐDA
Ông Phạm Đình Bá – Trưởng phòng Thiết kế
Ông Võ Tuấn – Chỉ Huy Trưởng
Ban chỉ huy công trường và đội thi công.

Gói thầu có giá trị khoảng 16,4 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào ngày 31/12/2013.
 


Lễ khởi công công trình Bayer CS 1


Lễ khởi công công trình Bayer CS 1


Lễ khởi công công trình Bayer CS 1


Lễ khởi công công trình Bayer CS 1