Giới thiệu

Quá trình phát triển

 Năm 1978  Thành lập Xí nghiệp xây lắp Công nghiệp Đồng Nai.
 Năm 1992  Sáp nhập vào SONADEZI Biên Hòa.
 Năm 2000  Được cổ phần hóa với tên gọi công ty cổ phần xây dựng Sonadezi (gọi tắt là SONACONS).
 Năm 2003  Đạt Chứng nhận ISO 9001 : 2000 do Tổ chức quốc tế AFAQ cấp.
 Năm 2010  Công ty được cơ cấu lại thành công ty cổ phần xây lắp SONACONS.
 Năm 2012  Công ty SONACONS đạt Chứng nhận ISO 9001 : 2008 do Tổ chức Bureau Veritas cấp.
 Năm 2013  Công ty SONACONS trở thành hội viên Hội đồng công trình xanh Việt Nam.
 Năm 2019 Công ty SONACONS đạt Chứng nhận ISO 9001 : 2015 do Tổ chức NQA cấp.
 Năm 2020

Công ty SONACONS đạt Chứng Chỉ Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng Hạng I