Thông tin công trình

Trúng thầu Gói thầu Đường tạm và hạ tầng cho dự án Parkland Green

 Sonacons đã trúng thầu gói thầu Đường và hạ tầng cho dự án  Parkland Green tại phường Phú Hữu, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh do Công ty TNHH bất động sản Thủy Sinh làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá trị khoảng 32 tỷ đồng. Phạm vi công việc bao gồm:

   - M & E
   - Cây xanh, bờ kè, hàng rào
   - San lấp, đường vỉa hè, thoát nước mưa và thoát nước bẩn
   - Đường tạm

Công tác thi công bắt đầu vào ngày 01/8/2014 và hoàn thành vào ngày 01/12/2014