Thông tin công trình

Trúng thầu Gói thầu Formosa Raw Material Handling System

Công ty Cổ phần xây lắp Sonacons trúng thầu gói thầu Formosa Raw Material Handling System tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh do Tập đoàn Formosa – Đài Loan làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá trị khoảng 32 tỷ đồng . Phạm vi công việc thi công công tác xây tô. Công tác thi công bắt đầu vào ngày 13/3/2014 và hoàn thành vào ngày 30/8/2014.