Thông tin công trình

Trúng thầu Gói thầu Kho phân loại và lưu giữ chất thải công nghiệp 2

 Sonacons đã trúng thầu gói thầu Kho phân loại và lưu giữ chất thải công nghiệp 2 tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai do Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Sonadezi làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá trị khoảng 6,3 tỷ đồng. Phạm vi công việc bao gồm:

  • Kho phân loại và lưu giữ chất thải công nghiệp 2
  • Cơ sở hạ tầng
  • M & E

Công tác thi công bắt đầu từ tháng 04/2015 và hoàn thành vào tháng 7/2015