Thông tin công trình

Trúng thầu Gói thầu Nâng cấp và cải tạo kho lúa giống mới, Công ty Bayer Việt Nam

 Sonacons vừa trúng thầu gói thầu Nâng cấp và cải tạo kho lúa giống mới tại xã Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương do Công ty TNHH Bayer Việt Nam làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá trị khoảng 3,1 tỷ đồng. Phạm vi công việc bao gồm: Nâng cấp và cải tạo kho hạt giống. Công tác thi công bắt đầu vào ngày 15/02/2014 và hoàn thành vào ngày 31/3/2014.