Thông tin công trình

Trúng thầu Gói thầu Nhà máy mới Hirota

 Sonacons đã trúng thầu gói thầu Nhà máy mới Hirota tại KCN Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Công ty TNHH Hirota làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá trị khoảng 15,5 tỷ đồng. Phạm vi công việc bao gồm:
-          Kết cấu, kiến trúc, kết cấu thép
-          Cơ sở hạ tầng
-          M & E

Công tác thi công bắt đầu vào ngày 01/03/2015 và hoàn thành vào ngày 01/8/2015.