Thông tin công trình

Trúng thầu Gói thầu Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản

Sonacons đã trúng thầu gói thầu Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản tại Lô A5, KCN Đức Hòa 1, tỉnh Long An do Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long, quốc tịch Đài Loan làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá trị khoảng 64 tỷ đồng. Phạm vi công việc bao gồm:
     - Tháp công nghệ 7 tầng
     - Nhà xưởng, nhà kho,trạm cân, nhà thiết bị điện, nhà nối
     - Văn phòng xưởng 3 tầng, văn phòng nhà kho
     - Các hạng mục hạ tầng

Công tác thi công bắt đầu vào ngày 10/4/2014 và hoàn thành vào ngày 15/02/2015.