Thông tin công trình

Trúng thầu Gói thầu Xây dựng nhà máy Oishi

 Sonacons đã trúng thầu gói thầu Xây dựng nhà máy Oishi tại KCN Việt Nam Singapore tỉnh Bình Dương do Công ty Cổ Phần Liwayway Việt Nam làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá trị khoảng 02 tỷ đồng. Phạm vi công việc bao gồm: tháo dỡ, di dời và xây mới nhà xưởng. Công tác thi công bắt đầu vào ngày 03/3/2014 và hoàn thành vào ngày 17/5/2014.