Thông tin công trình

Trúng thầu Gói thầu Xây mới nhà văn phòng Công ty Bayer

 Sonacons trúng thầu gói thầu Xây mới nhà văn phòng Công ty Bayer tại xã Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương do Công ty TNHH Bayer Việt Nam làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá trị khoảng 1,5 tỷ đồng. Phạm vi công việc bao gồm thiết kế và thi công nhà văn phòng, hệ thống cấp thoát nước, M & E. Công tác thi công bắt đầu vào ngày 04/4/2014 và hoàn thành vào ngày 04/6/2014.