Thông tin công trình

Trúng thầu Trại giống thủy sản Ninh Thuận

 Sonacons vừa trúng thầu công trình Trại giống thủy sản Ninh Thuận, gói thầu Xây mới giai đoạn 2, trại 2 tại xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận do Công ty TNHH Giống Thủy Sản Uni-President Việt Nam làm chủ đầu tư. Giá trị gói thầu xấp xỉ 23 tỷ đồng. Công trình dự kiến bắt đầu thi công vào ngày 03/01/2011 và hoàn thành vào ngày 01/7/2011.