Thông tin công trình

Trúng thầu gói Thi công xây dựng nhà máy HansungBolt Vina

 Sonacons đã trúng thầu gói thầu Thi công xây dựng nhà máy HansungBolt Vina tại KCN Amata, Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai do Công ty TNHH HangsungBolt Vina làm Chủ đầu tư. Gói thầu có giá trị 27 tỷ đồng.

Phạm vi công việc: Thi công xây dựng nhà máy HangsungBolt Vina

Công tác thi công bắt đầu từ ngày 24/08/2016 và hoàn thành vào ngày 31/12/2016.