Thông tin công trình

Trúng thầu gói thầu Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất rau an toàn


Sonacons vừa trúng thầu gói thầu Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất rau an toàn tại huyện Củ Chi, TP HCM do QSEAP - BPD làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá trị khoảng 6,5 tỷ đồng. Phạm vi công việc bao gồm thi công các hạng mục hạ tầng, M&E. Công tác thi công bắt đầu vào ngày 09/10/2013 và hoàn thành vào ngày 15/06/2014.