Thông tin công trình

Trúng thầu gói thầu Thiết kế và xây mới xưởng dệt may Epic Designers

 Sonacons vừa trúng thầu gói thầu Thiết kế và xây mới xưởng dệt may Epic Designers của Xí nghiệp Epic Designers tại Khu Công nghiệp Xuân Lộc, Đồng Nai do Công ty TNHH Epic Designers làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá trị khoảng 22 tỷ đồng. Phạm vi công việc bao gồm thiết kế và thi công nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ, các hạng mục hạ tầng, M&E. Công tác thi công bắt đầu vào ngày 15/9/2013 và hoàn thành vào ngày 15/01/2014.