Winning the bid for Renovating factory and drainage system

Winning the bid for Renovating factory and drainage system

Địa điểm

652 Ho Hoc Lam Street, Binh Tri Dong B ward, Binh Tan District, HCMC

Giá trị hợp đồng

15.4 billion VND

Chủ đầu tư

Thanh Phu Plastic Packaging Co.,Ltd

Ngày khởi công

2020-04-27

Ngày hoàn thành

2020-10-27

Phạm vi công việc

Construction Renovating factory and drainage system