Z751 Residential – B&D Area

Z751 Residential – B&D Area

Địa điểm

No 18 Phan Van Tri street, Ward 10, Go vap district, Ho Chi Minh city

Giá trị hợp đồng

VND 55 billion

Chủ đầu tư

Cityland Real Estate Investment Co.,Ltd

Ngày khởi công

10/10/2018

Ngày hoàn thành

10/6/2019

Phạm vi công việc

Construction structure and Exterior Architecture works