Bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận

 
Công đoàn cơ sở công ty cổ phần xây lắp Sonacons đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2012
Giấy chứng nhận Hội viên của Hội đồng công trình xanh Việt Nam
Công ty Cổ phần Xây lắp Sonacons đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội xây dựng tỉnh Đồng Nai nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Hội (1997 - 2012)
Chi đoàn Công ty Cổ phần Xây lắp Sonacons hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn & Phong trào thanh niên năm 2011
Công ty Cổ phần Xây lắp Sonacons đã có thành tích chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế năm 2011
Công ty Cổ phần Xây lắp Sonacons đạt danh hiệu đơn vị có đời sống Văn Hóa năm 2011
Công ty Cổ phần Xây lắp Sonacons đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội xây dựng tỉnh Đồng Nai nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Hội (1997 - 2012)