Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của công ty:

- Tư vấn thiết kế xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng

- Thi công xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng

- Thi công xây dựmg công trình về điện, hệ thống cấp thoát nước, điều hòa không khí …

- Sản xuất, thi công và lắp dựng các cấu kiện kim loại

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

- Kinh doanh bất động sản