Nhà máy sản xuất bột mì Uni-President (Giai đoạn 2), Quảng Nam

Nhà máy sản xuất bột mì Uni-President (Giai đoạn 2), Quảng Nam

Mô tả của công trình
Mã số : -164
Ngày đăng : 21/12/2012
Lượt xem : 8510
Ngày khởi công : 15/8/2011
Ngày hoàn thành : 08/11/2012
Quốc tịch / Chủ đầu tư : Công ty TNHH Uni-President Việt Nam
Giá trị hợp đồng : 65 tỷ đồng
Địa điểm : KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam
Phạm vi công việc : 06 hạng mục của Xưởng chính sản xuất bột mì
Công ty TNHH Uni-President Việt Nam