Thông tin công trình

Trúng thầu gói thầu Thi công xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn Thuỷ sản

09:02 | 12/06/2018

Công ty cổ phần Xây Lắp Sonacons đã trúng thầu gói thầu Thi công xây dựng nhà máy sản xuất Thuỷ sản 


 

Trúng thầu gói thầu Thiết kế và thi công giai đoạn 3 – nhà máy Men Chuen Việt Nam

09:05 | 12/06/2018

Công ty cổ phần Xây Lắp Sonacons đã trúng thầu gói thầu thiết kế và thi công ghạng mục Dormitory 


 

Trúng thầu gói thi công xây dựng khu dân cư Cityland Z751 - Khu B&D

15:02 | 02/04/2018

Sonacons trúng gói thầu thi công 22 căn nhà dãy L21.3 - L21.24 của Khu dân cư Cityland 


 

Trúng thầu Gói thầu thi công Mở rộng nhà xưởng Huhtamaki

14:06 | 01/03/2018

Trúng thầu dự án mở rộng nhà xưởng Huhtamaki.