Bể nước sinh hoạt Long Thành

Bể nước sinh hoạt Long Thành

Mô tả của công trình
Mã số : -120
Ngày đăng : 29/12/2010
Lượt xem : 3913
Ngày hoàn thành : 2007
Quốc tịch / Chủ đầu tư : Sonadezi Long Thành
Gói thi công : Xây dựng
Giá trị hợp đồng : 647,576 USD
Địa điểm : KCN Long Thành - Đồng Nai