Mở rộng Nhà máy Technopia (giai đoạn 2)

Mở rộng Nhà máy Technopia (giai đoạn 2)

Mô tả của công trình
Mã số : -100
Ngày đăng : 05/10/2016
Lượt xem : 3493
Ngày hoàn thành : 2008
Quốc tịch / Chủ đầu tư : Technopia - Mã Lai
Gói thi công : Thiết kế, xây dựng và M&E
Giá trị hợp đồng : 3,300,000 USD
Địa điểm : KCN Biên Hoà II - Đồng Nai
Công ty TNHH Technopia Vietnam