Nhà máy Điện tử Việt Hoa

Nhà máy Điện tử Việt Hoa

Mô tả của công trình
Mã số : -105
Ngày đăng : 28/12/2010
Lượt xem : 3845
Ngày hoàn thành : 2005
Quốc tịch / Chủ đầu tư : Việt Hoa - Đài Loan
Gói thi công : Xây dựng
Giá trị hợp đồng : 1,540,813 USD
Địa điểm : KCN Hoà Khánh - Tp. Đà Nẵng
Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa