Nhà máy Fashion Garments Biên Hòa 2

Nhà máy Fashion Garments Biên Hòa 2

Mô tả của công trình
Mã số : -112
Ngày đăng : 28/12/2010
Lượt xem : 3768
Ngày hoàn thành : 2002
Quốc tịch / Chủ đầu tư : SriLanka / Fashion Garments
Gói thi công : Thiết kế, thi công xây dựng và M&E
Giá trị hợp đồng : 1,760,000 USD
Địa điểm : KCN Biên Hoà II - Đồng Nai
Công ty Fashion Garments