Nhà máy Olympus Việt Nam

Nhà máy Olympus Việt Nam

Mô tả của công trình
Mã số : -106
Ngày đăng : 28/12/2010
Lượt xem : 4143
Ngày hoàn thành : 2008
Quốc tịch / Chủ đầu tư : Olympus - Nhật
Gói thi công : Xây dựng
Giá trị hợp đồng : 4,190,255 USD
Địa điểm : KCN Long Thành - Đồng Nai
Công ty TNHH Olympus Việt Nam