Nhà máy Sam Cường

Nhà máy Sam Cường

Mô tả của công trình
Mã số : -45
Ngày đăng : 05/10/2016
Lượt xem : 4120
Ngày hoàn thành : 2006
Quốc tịch / Chủ đầu tư : Việt Nam/ Sacom
Quy mô : Kiến trúc, kết cấu, hạ tầng
Địa điểm : Long Thành - Đồng Nai