Nhà máy Tomiya

Nhà máy Tomiya

Mô tả của công trình
Mã số : -111
Ngày đăng : 28/12/2010
Lượt xem : 3908
Ngày hoàn thành : 2003
Quốc tịch / Chủ đầu tư : Tomiya - Nhật
Gói thi công : Xây dựng
Giá trị hợp đồng : 570,000 USD
Địa điểm : KCN Amata - Đồng Nai
Công ty TNHH Tomiya