Nhà máy Yupoong Việt Nam

Nhà máy Yupoong Việt Nam

Mô tả của công trình
Mã số : -110
Ngày đăng : 28/12/2010
Lượt xem : 4185
Ngày hoàn thành : 2003
Quốc tịch / Chủ đầu tư : Yupoong - Korea
Gói thi công : Xây dựng
Giá trị hợp đồng : 1,984,211 USD
Địa điểm : KCN Amata - Đồng Nai
Công ty TNHH Yupoong Việt Nam