Trường Quốc tế Hàn Quốc

Trường Quốc tế Hàn Quốc

Mô tả của công trình
Mã số : -119
Ngày đăng : 29/12/2010
Lượt xem : 3566
Ngày hoàn thành : 2003
Quốc tịch / Chủ đầu tư : Chính phủ Hàn Quốc
Gói thi công : Xây dựng
Giá trị hợp đồng : 1,370,000 USD
Địa điểm : Q. 7 - Tp. Hồ Chí Minh